Wydajne zarządzanie mocą

W wielu przedsiębiorstwach koszt energii elektrycznej stanowi znaczną część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W obliczu dynamicznych zmian gospodarczych rosnące ceny energii mają istotny wpływ na możliwości produkcyjne zakładów przemysłowych oraz na konkurencyjność sektora usług i nieruchomości. Wszystkie firmy i instytucje mogą jednak optymalizować zużycie energii, niezależnie od branży i bez obaw o zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu.

Zarządzanie energią poprzez kompensację mocy

optymalna kompensacja mocyOdbiorcy energii elektrycznej obliczają ilość zużywanej energii na podstawie zainstalowanego czterokwadrantowego licznika energii rzeczywistej i biernej. Energia efektywna to ta część energii elektrycznej, która jest zamieniana na użyteczną pracę (ruch, światło, ciepło), natomiast energia reaktywna to energia, która nie jest zamieniana na pracę, ale jest potrzebna wielu odbiorcom do normalnego funkcjonowania. Jednym ze sposobów obniżenia rachunków za energię elektryczną jest optymalna kompensacja mocy biernej, co może dodatkowo obniżyć współczynnik mocy tgfi i poprawić odporność sieci. W obwodzie roboczym występują trzy rodzaje mocy: moc czynna P, moc bierna Q i moc pozorna S. Moc czynna jest zamieniana na tzw. moc użyteczną. Z kolei moc bierna występuje pomiędzy źródłem energii a konkretnym odbiornikiem energii. Końcowa moc pozorna S jest sumą wektorową dwóch pierwszych, czyli P i Q, i stanowi trójkąt mocy. Energia czynna i bierna są wytwarzane w elektrowniach i przesyłane przez sieć energetyczną. Energia bierna nie jest zużywana i wędruje między elektrowniami a odbiorcami. Można ją podzielić na dwa rodzaje: energię bierną indukcyjną i energię bierną pojemnościową. Indukcyjna energia bierna jest potrzebna do wytworzenia pól magnetycznych w transformatorach, dławikach i silnikach, gdzie moc bierna jest pobierana z sieci energetycznej. Moc bierna pojemnościowa jest zwracana do sieci energetycznej przez odbiorniki takie jak lampy LED, zasilacze UPS, kondensatory i inne urządzenia elektroniczne. Moc bierna jest wymagana do prawidłowego działania urządzeń i może być pobierana z sieci przez urządzenia lub zwracana do sieci. W pewnym stopniu przeciąża to sieć energetyczną i powoduje straty ciepła. Wpływa również negatywnie na rozdział energii czynnej, co skutkuje częstszymi awariami elektrycznymi.

Nadmierny przepływ energii biernej w sieci elektroenergetycznej wymaga dodatkowych urządzeń i instalacji przewodów o dużym przekroju, zmniejsza przepustowość sieci elektroenergetycznej, zwiększa straty energii czynnej w transformatorach, sieciach i urządzeniach odbiorczych oraz powoduje spadki napięcia w transformatorach i liniach elektroenergetycznych. Dlatego pobór mocy biernej jest regulowany niezależnie od poziomu napięcia, a pobór mocy przekraczający dopuszczalne limity może prowadzić do kar finansowych nakładanych przez operatora systemu dystrybucyjnego OSD.